Login

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić stan płatności, śledzić potwierdzenie, a po zakończeniu trasy możesz też wystawić ocenę.
Nazwa uzytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzin*
Email*
Tel*
Kraj*
Tworząc konto akceptujesz nasze Warunki usługi oraz Polityke prywatności.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Maż już konto?

Login

Warunki rezerwacji, płatności i rezygnacji z imprez turystycznych i nurkowych

Szanowni Państwo,

Przed rezerwacja imprezy turystycznej, wycieczki, usług nurkowych i innych z naszej oferty prosimy o zapoznanie się z warunkami rezerwacji, płatności oraz rezygnacji. Dokładamy wszelkich starań aby wakacje z nami były udane. Przejrzyste zasady prawne przedstawione w niniejszym dokumencie mają na celu określenie wzajemnych stosunków formalno-prawnych. Osoby, zwane dalej Klientami, dokonując zgłoszenia uczestnictwa w naszych imprezach i dokonując płatności za nasze usługi wyrażają zgodę, aby te warunki stały się częścią umowy o świadczeniu usług.

Usługi realizowane są przez tajska spółkę prawa handlowego, właściciela marki Asian Divers, z siedzibą w Tajlandii. Rezerwacja i wykupienie imprezy w Centrum Nurkowym Asian Divers poprzez Strony internetowe:  www.asiandivers.pl, azja.co zwanych dalej Organizatorem odbywa się w kilku prostych etapach.

 

 1. Wybranie oferty
 • Klient przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z programem imprezy turystycznej w celu upewnienia się, iż program jest zgodny z oczekiwaniami klienta. Np. Jeżeli klient chciałby dowiedzieć się więcej o buddyzmie i kulturze powinien wybrać jedną z wycieczek kulturalno- krajoznawczych, nie snorkelingową.
 • Po odnalezieniu oferty, która spełnia oczekiwania Klienta, Organizator zaleca sprawdzenie wszystkich istotnych elementów i szczególnych warunków. Organizator prosi o dokładne sprawdzenie, co jest zawarte w cenie usługi, zwłaszcza przy wyborze wypraw nurkowych.
 • Oferty Organizatora nigdy nie zawierają cen biletów lotniczych, zarówno do Azji jak i lokalnych ze względu na różne ceny przewoźników w różnych okresach.
 • Ceny nie zawierają osobistych ubezpieczeń zdrowotnych, nurkowych, transportowych ani ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczeń.
 1. Wysyłka zgłoszenia
 • Strony www.asiandivers.pl, azja.co  proponują dokonanie wstępnej rezerwacji bezpośrednio przez Internet – poprzez formularz lub e-mailem. Po tym etapie weryfikowana jest dostępność miejsc, a także możliwa data rozpoczęcia programu. Ten etap nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych oraz za pośrednictwem agentów, Klienci występują z wiążąca oferta zawarcia Umowy z Organizatorem.
 1. Potwierdzenie rezerwacji oraz zawarcie umowy
 • Możliwie najszybciej, po zapoznaniu się z wstępną rezerwacja Organizator skontaktuje się z Klientami e-mailem na podany adres celem potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzając dostępność Organizator dokonuje wstępnej rezerwacji i wysyła do Klienta voucher zawierający szczegóły płatności . Organizator prosi mieć na względzie, iż całość komunikacji odbywa się droga elektroniczna i nie można wykluczyć jej zawodności. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 48 godzin, Organizator prosi o ponowny kontakt.
 • Klient przez dokonanie wpłaty zaliczki za wybrane programy akceptuje umowę o świadczeniu usług i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
 • Osoba, która dokona rezerwacji, akceptuje umowę także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków rezerwacji przez tych uczestników przedstawionych w umowie.
 • Ceny imprez są podawane w THB, EUR lub USD. Jeśli klient dokonuje wpłaty na rachunek Organizatora w innej walucie niż rozliczeniowa to do przeliczenia stosowane są kursy sprzedaży walut banku w dniu wpływu na rachunek. O szczegółach przeliczenia Organizator informuje Klienta drogą elektroniczną wraz z przesłaniem vouchera.
 • Każda wpłata odnotowana przez Organizatora zostanie potwierdzona Klientowi przez przesłanie uaktualnionego vouchera. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności przeliczeń i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Jeśli klient nie otrzyma uaktualnionego vouchera do 7 dni od dokonanej wpłaty Organizator prosi o kontakt i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po dokonaniu płatności zaliczki, umowa zaczyna być obowiązująca dla obu stron. Brak wpłaty zaliczki w określonym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta i rezerwacja jest niepotwierdzona.
 • Kolejne wpłaty muszą nastąpić bez ponownego wezwania zgodnie z harmonogramem wpłat podanym na voucherze. Brak wpłat w podanych terminach, może zostać potraktowany jako zerwanie Umowy z winy klienta.
 • Organizator w ramach organizowanych programów nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom niepełnosprawnym. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej pod opieką osób dorosłych.
 1. Uzupełnienie danych
 • Organizator prosi o jak najszybsze uzupełnienie danych potrzebnych do prawidłowej obsługi programów. Szczegółowe pytania lub formularz zostaną wysłane do Klienta drogą elektroniczną.
 1. Końcowe rozliczenie
 • Końcowe rozliczenie następuje zgodnie z harmonogramem płatności na voucherze. Jeśli termin ostatniej płatności wypada w dniu rozpoczęcia imprezy to Klient ma obowiązek przedstawić potwierdzenie przelewu lub zapłacić gotówką w lokalnej walucie. Cała wartość rezerwowanych usług musi być rozliczona najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego programu, wraz z ewentualnymi różnicami kursowymi powstałymi z tytułu przeliczenia wpłat.
 1. Nurkowania, Kursy nurkowania, Safari nurkowe
 • Nurkowanie wymaga dobrego stanu zdrowia. Organizator zaleca o sprawdzenie z wyprzedzeniem czy nie ma przeciwwskazań do nurkowania. Do oceny stanu zdrowia służy Oświadczenie Medyczne PADI – dostępne na stronach Organizatora. Odpowiadając na którekolwiek pytanie “TAK” trzeba uzyskać pisemną opinie lekarska o braku przeciwwskazań do nurkowania rekreacyjnego. Organizator ma prawo wymagać podpisanego Oświadczenia Medycznego PADI przed rozpoczęciem wszystkich programów nurkowych.
 • Osoba biorąca udział w programie „Odkryj Nurkowanie – Discover Scuba Diving” czy też w podstawowym kursie „Open Water Diver” ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia nurkowego. Klient, który chciałby skorzystać z ubezpieczenia zobowiązany jest do udostępnienia Organizatorowi drogą elektroniczną danych osobowych: pełne imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia do 7 dni przed rozpoczęciem programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprzesłania niezbędnych informacji i braku ubezpieczenia.
 • Cena kursów nurkowania obejmuje szkolenie i nie gwarantuje wydania certyfikatu jeśli wymagania zaliczeniowe nie zostały spełnione. Dodatkowe zajęcia w wodzie lub w sali wykładowej wymagają dodatkowej opłaty, zależnej od programu.
 • Transfer na nurkowania jednodniowe, kursy nurkowania oraz safari zawarty jest w cenie tylko z niektórych lokalizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień przewoźników lub działania siły wyższej skutkującej opóźnieniami. Np. spóźnienie samolotu może skutkować nie zdążeniem na rejs nurkowy. W takim wypadku, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniały fakt, a ewentualne rozmowy i negocjacje z liniami lotniczymi i właścicielem łodzi pozostają po stronie Klienta.
 • Jeśli oferta nie stanowi inaczej, ceny za imprezy z noclegami dotyczą miejsc w 2- lub 4-osobowej kajucie. Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inna osobą lub dopłatą do kajuty 1-osobowej.
 • Jeżeli Klient z przyczyn niezależnych od Organizatora jest zmuszony przerwać uczestnictwo w wyprawie nurkowej, Organizator nie pokrywa kosztów powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy przed jej zakończeniem. Klient ma prawo starać się o późniejszy powrót samodzielnie pokrywając koszty dojazdu.
 1. Wycieczki lądowe i snorkelingowe
 • Jeśli oferta nie stanowi inaczej, cena wycieczki obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, bilety wstępu, opiekę polskiego przewodnika.
 • Transfer na wycieczki jest zawarty w cenie tylko z niektórych lokalizacji. Cena dopłat może być zależna od ilości uczestników wycieczki z danego rejonu. Organizator informuje klienta o możliwości wystąpienia dopłat za transfer drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 • Czas imprezy opisany na Stronach jest czasem zwiedzania, bez dojazdu. Z różnych lokalizacji na różne programy dojazdy wahają się od 30 minut do 4 godzin.
 • Polski przewodnik nie zawsze jest obecny podczas odbiorów z hotelów. Przewodnik najczęściej dosiada się do busa na trasie bądź spotyka się z uczestnikami wycieczki w pierwszym punkcie zwiedzania.
 • Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, podczas programów nie ma czasu, aby „przy okazji” zrobić zakupy. Czas na zwiedzanie jest cenny i Organizator nie robi przerw na lokalnych targowiskach i w sklepach.
 • Jeśli oferta nie stanowi inaczej, ceny za imprezy z noclegami dotyczą miejsca w 2-osobowym pokoju. Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inna osoba lub dopłata do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy Organizator nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z druga osoba może zostać potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta. Niektóre imprezy umożliwiają dostawki dla trzeciej dorosłej osoby, inne tylko dla dzieci, a inne nie maja takiej opcji.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach i wydarzeniach podczas trwania programów, których bezpośrednio nie organizował Organizator. Dotyczy to np. czasu wolnego, który jest do dyspozycji Klienta podczas wycieczek dwu- i trzydniowych.
 • Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci są określone na Stronach dla każdej wycieczki. Gdy uczestnikiem wycieczki jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji powinna wskazać liczbę dzieci oraz podać rok urodzenia. Organizator ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka w dniu wycieczki na podstawie oświadczenia opiekuna, a w razie wątpliwości – na podstawie dokumentów osobistych. Jeśli dziecko przekracza wiek 10 lat uprawniający do zniżki, Organizator jest uprawniony do pobrania różnicy pomiędzy ceną dziecka a ceną dorosłego.
 • Dzieci w wieku poniżej 3 lat biorą udział w wycieczkach bezpłatnie, bez prawa do własnego miejsca siedzącego a w przypadku wycieczek z noclegiem nie mają wliczonego śniadania w hotelu.
 • Organizator nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń elektrycznych spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, lub stanem sieci elektrycznej

 

 1. Dodatkowe życzenia Klienta
 • Organizator stara się w miarę możliwości uwzględniać pozaumowne szczególne życzenia Klientów nie ujęte w ofercie, np. specjalne wymagania żywieniowe. Brak realizacji pozaumownego szczególnego życzenia Klienta, spowodowany przyczynami niezależnymi od organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. Dodatkowe życzenia i ustalenia wypisane są w miejscu „Komentarz” na potwierdzeniu rezerwacji.
 1. Rezygnacja i zmiany usługi na życzenie Klientów
 • Do odstąpienia od Umowy, czyli rezygnacji Organizator wymaga formy pisemnej e-mailem z podaniem numeru rezerwacji (numeru vouchera).
 • W sytuacji odstąpienia od Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia za wykonana prace oraz odszkodowania za rzeczywiście poniesione koszty. Zalecamy zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Odstąpienie od Umowy przez Klienta z dowolnej przyczyny może powodować utratę całej wpłaconej kwoty, zwłaszcza w części dotyczącej rezerwacji łodzi safari, hoteli, przelotów.
 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z programów jednodniowych na mniej niż 7 dni przed imprezą Organizator może obciążyć klienta opłatą manipulacyjną w wysokości do 30% ceny wycieczek. Każdy przypadek rezygnacji będzie rozpatrywany indywidualnie.
 • W przypadku niestawienia się na imprezę lub zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 24 godziny przed impreza Organizator może obciążyć klienta całą kwota imprezy. Dotyczy to również przypadków losowych, problemów wizowych, opóźnień samolotów, działania siły wyższej, uwarunkowań zdrowotnych i wszelkich innych.
 • Na pisemne życzenie Klienta Organizator podejmie próby zmiany terminu lub elementów zarezerwowanych usług. Organizator podkreśla, iż może okazać się to niemożliwe lub może to wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 • Jeżeli na zarezerwowane miejsce Klient chce wskazać inną osobę to odbywa się to zwykle bez kosztów. Wyjątkiem są imienne rezerwacje, między innymi przelotów i hoteli.
 1. Rezygnacja, niewykonanie i zmiany usługi przez Organizatora
 • W przypadku zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z Klientem, np. programu wycieczki, przed rozpoczęciem imprezy, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o treści tych zmian. Po otrzymaniu takiej informacji Klient w zobowiązany poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy o udział w programie ze zwrotem wniesionych przez niego opłat. Klient, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany.
 • W ramach zmiany Klient może zgłosić chęć uczestnictwa w innym programie organizowanym przez Organizatora (wówczas zwracana jest mu różnica, jeśli wybrał tańszą lub dopłaca do droższej) lub żądać zwrotu wniesionych opłat.
 • Jeśli liczba minimalna uczestników imprezy nie została osiągnięta to Organizator ma prawo do odwołania imprezy i zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku imprez zawierających wiele elementów, jeśli odwołanie dotyczy jednego z elementów to wówczas Organizator zwraca wpłacone pieniądze za ten element. Jeśli nie została dokonana wycena elementów na voucherze to przyjmuje się kwoty z oferty.
 • W przypadku niemożności zrealizowania programu (awaria łodzi, warunki pogodowe niepozwalające na wypłyniecie, ciężka choroba lub wypadek przewodnika) Organizator zaproponuje rozwiązanie alternatywne o nie gorszym standardzie lub dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie odpowiadającej niezrealizowanej części programu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamiany kolejności wyszczególnionych w ofercie aktywności.
 • Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia przy zawieraniu umowy, świadczenie usług zostanie uniemożliwione, poważnie zakłócone lub zagrożone to obie strony mogą odstąpić od umowy.
 1. Odpowiedzialność Organizatora
 • Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 • Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi w czasie trwania imprezy.
 • Organizator nie pośredniczy w formalnościach wizowych, paszportowych ani zakupie biletów międzykontynentalnych, a co najwyżej udziela porad na ten temat. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w tym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania zaleceń, instrukcji, formalności wynikających z przepisów prawa lub aktów właściwych władz dotyczących realizacji imprez turystycznych, w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w kraju, do którego Klient podróżuje. Klient jest osobiście odpowiedzialny za dotrzymanie tych postanowień. Klient zostanie obciążony kosztami ewentualnych szkód wynikłych z niezastosowania się do ww. postanowień.
 • Wycieczki do krajów tropikalnych związane są z podwyższonym ryzykiem, które Klient akceptuje decydując na się na określony program wyjazdu. W sytuacji poważnej choroby któregokolwiek z uczestników lub pilota, zakażenia, ukąszenia itp zastrzegamy sobie prawo do przerwania imprezy lub modyfikacji jej programu bez prawa do zwrotu kosztów, stawiając na pierwszym miejscu troskę o ewentualnego poszkodowanego.
 • W przypadku imprez fakultatywnych świadczonych na miejscu przez lokalnych przedsiębiorców Organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych. W takim przypadku Organizator działa jako pośrednik.
 1. Obowiązek współdziałania.
 • Oczekiwaniem Organizatora jest to, iż Klienci będą współdziałać z Organizatorem tak, aby realizowany program miał przebieg zgodny z zawartą umową. W związku z tym współdziałanie powinno wyrażać się poprzez:
 • posiadanie wydanych przez Organizatora voucherów, które stanowią dowód zakupu usługi;
 • posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, zwłaszcza jeśli w programie wycieczki jest nocleg w hotelu
 • posiadanie przy sobie certyfikatów nurkowych, w przypadku jakichlolwiek programów dla certyfikowanych nurków
 • stawianie się punktualnie na odbiór z hotelu oraz w umówionych miejscach w trakcie trwania programu
 • stawianie się na imprezę w pełni władz umysłowych i fizycznych, umożliwiających udział w imprezie bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia i komfortu innych uczestników
 • wyposażenia siebie w ubrania i inne odpowiednie do rodzaju usługi, zgodnie z zaleceniami „Weź ze sobą” znajdującymi się w opisie wycieczek na Stronach.
 • Wszelkie roszczenia Klientów wobec Organizatora z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia programu i należy zgłosić jak najszybciej; najlepiej już w trakcie trwania imprezy, celem usunięcia niedogodności.
 • W przypadku wystąpienia wad w świadczeniu usług Klient jest zobowiązany do podejmowania działań minimalizujących szkody. Np przy zagubieniu lub uszkodzeniu bagażu Klient powinien złożyć formularz zgłoszenia szkód.
 • Organizator przyjmuje pisemne reklamacje Klientów przesłane drogą e-mailową pod adres czesc@azja.co. Reklamacje można składać wyłącznie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia imprezy z wyszczególnieniem reklamowanych usług i oczekiwanej formy zadośćuczynienia. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji w ciągu 48 godzin od jej wysłania. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia, Organizator wymaga ponownego kontaktu. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia i informuje Klienta o jej wyniku drogą e-mailową.
 1. Postanowienia końcowe.
 • Niniejsze szczegółowe Warunki Imprez Turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Wszelkie informacje zamieszczone na stronach Organizatora odpowiadają stanowi prawnemu na dzien ich publikacji.
 • Z chwila publikacji nowych ofert, traca ważnosc wczesniejsze dotyczace tych samych miejsc,terminów i warunków.
 • Ewentualna nieważnosc poszczególnych postanowien nie narusza ważnosci całej umowy.
 • Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez strony polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

.